Handleiding voor deze site

Gebruiksaanwijzing instructiebord

Er is geprobeerd om het instructiebord zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De afbeeldingen hieronder spreken voor zich en de tekst licht deze nog eens toe. Als desondanks onduidelijkheden blijven bestaan, kunt u middels het contactformulier direct vragen stellen. Verschillende mensen hebben dat in het verleden gedaan en dat heeft tot grote verbeteringen geleid.

Het instructiebord heeft twee verschillende werkstanden:

1. De speelmodus.

uitleg

In de Speelmodus kunnen zetten uitgevoerd worden, waarbij het bord d.m.v. gekleurde velden laat zien, naar welke velden het aangeklikte stuk zich mag verplaatsen. Pas nadat een bron- en doelveld (geel) is aangeklikt, verschijnt de rode knop 'Doe zet' waarmee de zet daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Als er sprake is van schaak, mat of pat, dan wordt dat gemeld. Links van het diagram wordt een lijst van gespeelde zetten bijgehouden. Iedere zet in die lijst, kan aangeklikt worden waarna de bijbehorende stelling wordt getoond. Onder de zettenlijst staan vier knopjes waarmee door de lijst gelopen kan worden. Hierdoor wordt het erg eenvoudig om een zettenreeks nog eens opnieuw te bekijken. Door middel van de 'Bewaar-knop' kunnen stellingen opgeslagen worden die na aanklikken weer getoond worden. Deze stellingen kunnen weer gewist worden met de knop 'Wis lijst'. Rechtsonder is te zien welke stukken er al geslagen zijn. Met de 'Zet terug-knop' kan een uitgevoerde zet weer ongedaan gemaakt worden. Het programma kent het en-passant slaan maar houdt geen rekening met de herhaling-van-zettenregel en de 50-zettenregel. Met de knop 'Draai bord' kan het bord omgedraaid worden, waardoor een beeld ontstaat vanuit het perspectief van de zwartspeler. Het is mogelijk om verschillende varianten in de zettenlijst op te nemen. Daarvoor klikt men op de zet, voorafgaand aan de vertakking en speelt dan de variant. Deze zetten worden gewoon achteraan de lijst geplaatst. Zo is het bord als analysebord bruikbaar. De blauwe knop rechtsboven opent de Editor.

2. De Editor.

uitleg

De Editor is de werkstand waarin stellingen kunnen worden opgezet en gemanipuleerd. Deze wordt geopend door in de speelmodus op de blauwe knop '→ Editor' te klikken. Rechts naast het bord staat het 'Keuzevenster'. Hier kan d.m.v. een muisklik, het gewenste stuk geselecteerd worden om vervolgens op het speelbord 'gestempeld' te worden. Een stuk wissen kan door het lege veld te selecteren en dit vervolgens op het veld dat je wilt wissen te plaatsen. Een stuk verplaatsen, kan door in het keuzevenster het 'magische' veld te selecteren en vervolgens op het betreffende stuk te klikken. Dit veld wordt nu gewist, maar in het keuzevenster wordt nu tegelijktijd het stuk geselecteerd dat zojuist gewist is. Daardoor kan dit stuk direct op de nieuwe plaats geklikt worden. Het 'magische' veld staat rechts naast het gewone lege veld. Vaak zult u dit veld willen selecteren en daarom is er een extra mogelijkheid ingebouwd om dat te doen zonder terug te hoeven keren naar het keuzevenster: Als een bepaald stuk is geselecteerd en u klikt op een identiek stuk, dan verspringt de selectie naar het 'magische' veld. Dit maakt het erg makkelijk om vanuit de beginstelling een bepaalde positie te bereiken: Klik (met het 'magische' veld geselecteerd) √©√©nmaal op het te verplaatsen stuk en dan tweemaal op het bestemmingsveld.

Al naar gelang de stelling die gewenst is, kan men beginnen vanuit de beginstelling of vanuit een leeg bord. Hiervoor zijn rechtsboven knoppen aanwezig. Een openingsstelling (relatief vol bord) kan vaak het snelst bereikt worden vanuit de beginstand. Een eindspel (betrekkelijk leeg bord) zet men het snelst op vanuit een leeg bord. Uitgaande van een vol bord is de rochade nog mogelijk maar vanuit een leeg bord is die verboden. Er is een knop waarmee het mogelijk is om zelf te bepalen wie in de gemaakte stelling aan zet is. Voor het instructiebord is dat niet van belang omdat men daarin de vrijheid heeft om vaker achter elkaar met dezelfde kleur te zetten. Maar wanneer men vanuit de gemaakte stelling verder tegen de computer wil spelen, kan dat nodig zijn. Met de lichtblauwe knop '→ Speelmodus', verlaat u de editor.

De computerspeelmodus

Om wat te oefenen en om te leren om secuur te worden, is er een pagina toegevoegd waarop tegen de computer geschaakt kan worden. Het programma speelt erg zwak maar voor prille beginners is dat juist wel leuk. Kinderen kunnen zo oefenen tegen een tegenstander die net zulke grote fouten maakt als zij zelf. Het programma houdt een zettenlijst bij, zodat achteraf nog eens naar de partij terug gekeken kan worden. Wie spijt heeft van een zet, kan die ongedaan maken.

uitleg

Spelen met een schaakklok.

Wedstrijdschaak gebeurt altijd met een klok, anders zou er veel te lang nagedacht worden. Om het spelen met een schaakklok te oefenen is hier een pagina toegevoegd waarop dat kan. Op deze pagina moet je samen met iemand anders spelen. Ju kunt zelf instellen hoe veel denktijd ieder heeft. Als je tijd op is voordat je de ander mat hebt gezet, dan heb je verloren. De computer geeft dit allemaal duidelijk aan. Als je tussendoor even iets anders moet doen, dan kan je de klok op "pauze" zetten. Het is ook mogelijk om zonder klok te spelen.

uitleg

Nuttige tips m.b.t. de browser

Niet alle browsers zijn hetzelfde, maar de meeste hebben tegenwoordig functies die voor het instructiebord buitengewoon handig zijn. De hier genoemde toetscombinaties gelden voor Google Chrome en voor het Windows-besturingsysteem.





logo wiltsite  © 2011 Dick van der Wilt